Klas 2B en 2C  op leeruitstap naar de boomgaard te Vivenkapelle