Rode Neuzen Dag

Vandaag kleurde 'De Wassenaard' rood.
De kinderen kwamen met een rood accentje naar school.
In alle klassen stond men stil bij het doel van deze dag nl. zorg voor het welbevinden van jong en oud.
Er waren heel wat toffe initiatieven. Een bloemlezing...
- Kinderen trokken een klasnummer en maakten voor die leerling een tekening.
  Dan werden de tekeningen op de 'Rode Neuzen Dag' afgegeven met de nodige wensen of knuffels erbij.
- Kinderen dachten na over hoe we op school het welbevinden kunnen verbeteren.
  Hun voorstel: een gezellig plekje maken voor kinderen die even 'alleen-tijd' nodig hebben.
- Kinderen maakten zelf rode neuzen (of pluimen) en schreven erop een leuke boodschap.
  Die complimentjes werden dan tijdens de speeltijden uitgedeeld.
- Kinderen maakten goede voornemens en stelden een contract op.
  Zo wilde men bv. beter leren luisteren naar elkaar. Bij probleempjes telt men voortaan tot 10
  en laat men elkaar rustig uitpraten.