Zomaar een bedanking

Naar aanleiding van ons bezoek aan het kerkhof, kregen we heel wat reacties op ons bloemstukje dat we gemaakt en geplaatst hebben op de graven.
Lieve kwam, met haar buurvrouw, zelfs persoonlijk naar klas met een kleine attentie voor de leerlingen van 1 A.