Schoolvoorstelling commissaris Piv

Kinderen hebben rechten! Er is in Vlaanderen een kinderrechtencommissaris die erop toe ziet dat de rechten van de jongsten in onze samenleving worden gerespecteerd. Goeie zaak! Maar... rechten brengen plichten mee. Zijn kinderen bereid om niet alleen hun rechten op te eisen, maar ook hun plichten te vervullen? Willen ze behandeld worden als volwaardige personen? Kunnen ze dan ook om met kritiek?
Met de Rechten van het Kind als losse insteek, ging Piv in de schoolvoorstelling op 6 november als commissaris op zoek naar de kleine kantjes, de onhebbelijkheden en de irritante trekjes van kinderen en hij confronteert hen met hun eigen gedrag en hoe volwassenen dat ervaren.
De schoolvoorstelling was er voor alle vierde, vijfde en zesde leerjaren van de Jabbeekse scholen.

Dankjewel gemeente Jabbeke!