Hetty Helsmoortel maakt "kanker" bespreekbaar voor kinderen en dr. Yves Piette vertelt over kinderreuma...

... of hoe je met rode m&m's, platte en ronde mentos en wat rijst, gezond en ziek bloed aanschouwelijk kunt maken... en hoe je met ballo smitto het nadeel van chemotherapie kunt aantonen.

En geruststellend: kinderreuma kom heel weinig voor en er zijn dankzij het werk van briljante wetenschappers doeltreffende medicamenten op de markt. Maar mensen lopen er soms al lang mee rond zonder het te beseffen...