windmolens

In WO en TECHNIEK leerden de kinderen van 2B a.d.h.v. een stappenplan een windmolen maken.
Natuurlijk moesten die windmolentjes eens uitgetest worden ! Een waar succes !