Imker Daniël op bezoek in het tweede leerjaar.


Het tweede leerjaar genoot van de interessante uitleg.
Enkele leerlingen waren zelfs voor enkele minuutjes een imker.
Wat was het warm met dat imkerpak aan !
Onze vijf zintuigen konden we weer goed gebruiken : horen, zien, ruiken, voelen en zelfs honing proeven.
Dank je wel Daniël voor de boeiende uitleg en al het prachtige materiaal dat je meebracht.
Tot volgend jaar !!