INFO: week van 7 - 13 maart

dinsdag 8 maart

SPORT 'Rollebolle' (2-3KL)
info rond afval sorteren (4LJ)
20.30 u.: OUDERRAAD

donderdag 10 maart

13.30 u.: reismarkt Broederlijk Delen
(Iedereen welkom! organisatie 6LJ)

vaccinatie 1LJ

vrijdag 11 maart

quiz ouderraad (zonder publiek)

zondag 13 maart

10.30 u.: instapviering Eerste Communie