INFO: week van 14 - 20 maart

maandag 14 maart

auteurslezing in bibliotheek: LUC EMBRECHTS (5-6LJ)

woensdag 16 maart

Leerlingen van VTI-Brugge schilderen samen met leerlingen van het 6LJ figuren uit ‘Plopsaland’ op de speelplaats en in de kleuterspeelzaal.


Ook regisseur Jan Verheyen, lokale peter van deze actie, komt een handje toesteken.

donderdag 17 maart

auteurslezing in bibliotheek: NICO DE BRAECKELEER (3-4LJ)