INFO: week van 22 - 28 juni

dinsdag 23 juni

kennismaking nieuwe zwembad (5-6LJ)
woensdag 24 juni

ontbijt voor leesouders
kennismaking nieuwe zwembad (2-3LJ)
prijsuitreiking actie 'Met belgerinkel naar school!'

donderdag 25 juni

loting klassen
'Overnachten op school! (3KL)vrijdag 26 juni

kennismaking nieuwe zwembad (1-4LJ)
oudercontact 3LJ
19.00 u.: diploma-uitreiking 6LJ