De paddenoverzet van 4C

Wat hebben we gevonden in de emmers en in de fuiken?We zagen kikkers, padden en salamanders. Niet iedereen vond het leuke en aangename diertjes maar toch heeft bijna iedereen iets vastgehouden.
 


 


 
 

Zo veel zagen we er nog nooit samen. Het was een super leerrijke ervaring dankzij Wim de papa van Wiebe!