Voorlezen

De kinderen van 1 A zijn heel fier dat ze al zo goed kunnen lezen.  Ze waren dan ook supertrots bij het voorlezen aan de peuters van juf. Silke en de kindjes van juf. Inge.  De zenuwen waren snel overwonnen toen ze merkten dat het publiek één en al oor was...