De klas van juf Lies speelt toneel (Pluk en de Petteflet)