INFO: week van 12 - 18 januari

dinsdag 13 januari

20.30 u.: OUDERRAAD

woensdag 14 januari

watergewenning 3KL
13.00 u.: bezoek HOEVER TER KERST (GITS) door vormelingen

donderdag 15 januari

uitleg rond 'middelbaar onderwijs' aan leerlingen 6LJ door CLB