INFO: week van 31 mrt - 6 april

dinsdag 1 april

acties 'Broederlijk Delen':
- 6LJ: 'Reismarkt'
- 1LJ: 'Rommelmarkt'donderdag 3 april

bezoek 'Ensorhuis' Oostende (5C)
actie 'Broederlijk Delen': SOBER MAAL
bloemstukjes maken (i.s.m. 'Avondrust')

vrijdag 4 april

15.00 u.: START PAASVAKANTIE!