Eindelijk was het weer zover...

De samenwerking tussen het zesde en eerste leerjaar werd vrijdag weer wat opgefrist. Er werden sprookjes voorgelezen al dan niet voorzien van ondersteunend materiaal.
Een welgemeende dankjewel van de leerlingen van 1 A voor 6 A !!!