Niveaulezen

Het lezen in groepjes onder begeleiding van een volwassene is weer gestart.  We lezen in kleine groepjes op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag.
We hebben bijna dertig helpers. Joepie !!!
Een welgemeende dankjewel aan alle vrijwilligers !