En de winnaar werd...

Vrijdagmorgen ontvingen we van Ethias volgende boodschap:

Na wekenlang intensief campagne voeren en stemmen verzamelen is het project 'Zonnezeil Basisschool De Wassenaard' op de eerste plaats geëindigd.
Ethias schenkt 5.000 euro voor de realisatie van dit Buurtfiksersproject.

De school zal een zonnewerend zeil op maat boven de zandbak van de speeltuin laten plaatsen. Dankzij dit project zullen de kinderen ook bij felle zon zonder zorgen in de zandbak kunnen spelen. Een hele geruststelling voor de ouders én de school.

Proficiat aan De Wassenaard en zijn duizenden sympathisanten !
Overigens stemden meer dan 20.000 mensen tijdens deze Buurtfiksersactie. Bedankt voor uw enthousiaste deelname.


BEDANKT VOOR ALLE MENSEN DIE HUN STEM UITBRACHTEN VOOR ONS PROJECT!!!

BEDANKT OUDERRAAD VOOR JULLIE DOORZETTINGSVERMOGEN!!!

BEDANKT DENIS VOOR HET VOORBEREIDENDE WERK!!!