Speelgoedmarkt 2LJ voor 'De Warmste Week'

De kinderen van het 2LJ zamelden heel wat speelgoed in.
Dit werd dan voor een zacht prijsje verkocht op de speelgoedmarkt.
Sommige kinderen maakten van de gelegenheid gebruik om hun commercieel talent te demonstreren!