Hoekenwerk 2B

Al spelenderwijze de leerstof inoefenen en leerinhouden verwerken is super leuk !

 Daarnaast leerden de kinderen ook om goed samen te werken, verantwoordelijkheid op te nemen 
 en zichzelf te evalueren.  De kinderen waren enorm gedreven en er werd intens gewerkt !