Proeven en experimenten met water.

Thema : Duurzaam watergebruik, een noodzaak!

Een watertoren, een hydrofoor, een zandfilter en een waterpas bouwen ...
een koud kunstje voor de vijfdeklassers!